Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:

Công ty Dịch vụ Bảo vệ Đất Võ phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ. Nhằm không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, đảm bảo lợi ích của cán bộ công nhân viên, lợi ích doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết:

– Luôn đảm bảo lợi ích hợp lý của khách hàng.
– Không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên.
– Tuân thủ pháp luật và tôn trọng đạo đức kinh doanh.
– Áp dụng và cải tiến hệ thống quản trị chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.