Quy chế khen thưởng-xử phạt đối với nhân viên bảo vệ

Quy chế khen thưởng xử phạt đối với nhân viên bảo vệ của Công ty Bảo Vệ Đất Võ 24h:

Quy chế khen thưởng xử phạt đối với nhân viên bảo vệ của Công ty Bảo Vệ Đất Võ 24h:

 


Quy chế khen thưởng xử phạt đối với nhân viên bảo vệ 1
Quy chế khen thưởng xử phạt đối với nhân viên bảo vệ 2
Quy chế khen thưởng xử phạt đối với nhân viên bảo vệ 3
Quy chế khen thưởng xử phạt đối với nhân viên bảo vệ 4
Quy chế khen thưởng xử phạt đối với nhân viên bảo vệ 5
Quy chế khen thưởng xử phạt đối với nhân viên bảo vệ 6
 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 24H Địa chỉ: 122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38312302 Fax: 08 62578579 ; Mobile: 098.556.4413
Email: info@baovesg.com - Website: www.baove-vn.com