QUY CHẾ CÔNG TY BẢO VỆ SÀI GÒN 24H

Quý chế khen thưởng – xử phạt đới với nhân viên bảo vệ của Công ty Bảo vệ Sài Gòn 24h:

Quý chế khen thưởng – xử phạt đới với nhân viên bảo vệ

QUY ĐỊNH

Để nâng cao kỷ luật, tư thế tác phong chuyên nghiệp của người BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP. Nay Công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ SÀI GÒN 24H ban hành quy định khen thưởng và kỷ luật cho toàn thể cán bộ công nhân viên thuộc Công ty nghiêm chỉnh chấp hành.

CHƯƠNG I

QUY CHẾ LÀM VIỆC

 

 1. Tất cả toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của cấp trên (nếu mệnh lệnh đó không trái với pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nội quy, quy định của Công ty).
 2. Nhân viên Bảo vệ tại mục tiêu phải có tác phong, tư cách nghiêm chỉnh, lễ độ. Phải đảm bảo tuyệt đối tính mạng và tài sản của khách hàng.
 3. Nhân viên Bảo vệ phải chấp hành nội quy an toàn lao động tại mục tiêu bảo vệ khi đang thi hành nhiệm vụ.
 4. Nhân viên Bảo vệ đang làm nhiệm vụ tuyệt đối không được bỏ mục tiêu, ca trực.
 5. Trong giờ đang thực hiện nhiệm vụ hoặc đã được phân công nhiệm vụ tại mục tiêu, tất cả nhân viên không được tiết lộ bất kỳ một thông tin nào có liên quan đến Công ty và khách hàng mà mình biết.
 6. Nhân viên không được tiếp khách riêng trong giờ làm việc và phải nghiêm chỉnh chấp hành thời gian làm việc của Công ty đề ra.
 7. Nhân viên không được nhận bất cứ số tiền nào từ khách hàng.
 8. Đối với nhân viên đã được trang bị thông tin, công cụ hỗ trợ phải có trách nhiệm bảo quản tốt, không để xảy ra hư hỏng, mất mát. Không được sử dụng tài sản của Công ty vào mục đích cá nhân, trường hợp nghỉ việc hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ phải trao trả lại cho người có chức năng quản lý.

 

CHƯƠNG II:

 

KHEN THƯỞNG

 

 1. 1.    Hình thức khen thưởng
  1. Nêu gương trước tập thể nhân viên Công ty Giấy khen (kèm hiện vật giá trị từ 100 nghìn đến 500 nghìn đồng).
  2. Tăng cấp, bậc lương.
  3. Tăng cấp hàm, chức vụ.
  4. 2.    Đối tượng khen thưởng

Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

 1. 3.    Trường hợp khen thưởng

Tùy vào các trường hợp cụ thể, các phòng ban có trách nhiệm đề  xuất Ban Giám Đốc ra quyết định khen thưởng cho những nhân viên đạt thành tích tốt trong công tác, cụ thể:

 1. Thể hiện tinh thần cao trong công tác.
 2. Có ý chí phấn đấu cao, gương mẫu chấp hành theo sự phân công của cấp trên.
 3. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lập công lơn trong việc nâng cao uy thế của Công ty.

 

CHƯƠNG III

 

KỶ LUẬT

 

1. Hình thức kỷ luật

 1. Nhắc nhỡ.
 2. Phạt tiền.
 3. Trừ lương.
 4. Hạ cấp, bậc lương.
 5. Hạ chức vụ.
 6. Miễn nhiệm, bãi nhiệm.
 7. Đình chỉ công tác.
 8. Sa thải.
 9. Buộc đền bù.

2. Đối tượng kỷ luật

Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty sai phạm.

3. Mức phạt

 1. Phạt tiền (mức tối thiểu là 50.000 đồng và tối đa là 1.000.000 đồng).
 2. Đình chỉ công tác (mức phạt tối thiểu là 03 ngày, tối đa là 07 ngày và không được hưởng lương trong các ngày bị đình chỉ).
 3. Sa thải là hình thức cao nhất. Nhân viên bị sa thải sẽ không nhận được một khoản lương hoặc trợ cấp nào cho thời gian làm việc trước đó. Ban giám đốc sẽ trực tiếp xem xét, ra quyết định đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, gây hậu quả, tổn thất lớn cho Công ty, hoặc những trường hợp tái phạm nhiều lần, không có ý thức sữa chữa, phấn đấu.
 4. Đối với những trường hợp tái phạm nhiều lần mà chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật sa thải thì mỗi lần tái phạm sẽ bị áp dụng phạt tăng nặng gấp đôi so với mức phạt được quy định theo hình phạt khác nặng hơn.

4. Quy định hình phạt

 1. Đối với một hành vi vi phạm của nhân viên chỉ xử lý một lần. Việc xử lý sẽ được xem xét dựa trên nhiều yếu tố (để đảm bảo yếu tố khách quan và công bằng) nhằm lựa chọn một trong các hình phạt đã được quy định để áp dụng cho một hành vi vi phạm.
 2. Nếu nhân viên vi phạm mà cố ý không thừa nhận thừa nhận sai phạm thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ áp dụng hình phạt tăng nặng.
 3. Nhân viên xin nghỉ việc phải làm đơn gởi Ban Giám Đốc trước 30 ngày, nghỉ phép phải làm đơn trước 03 ngày. Trường hợp nhân viên tự ý nghỉ việc mà chưa được sự chấp thuận của Công ty thì nhân viên đó không được hưởng bất cứ mọi chế độ, quyền lợi mà phải đền bù thiệt hại cho Công ty do hành vi của nhân viên gây ra.

5. Căn cứ xử phạt và thẩm quyền xử phạt

 1. Căn cứ xử phạt:

Việc xử phạt phải dựa trên văn bản vi phạm đã được nhân viên có chức năng lập (phụ trách mục tiêu, đội cơ động, đội trưởng, đội phó), có chữ ký của người vi phạm hoặc người chứng kiến.

 1. Thẩm quyền xử phạt:

Ban Giám Đốc có thẩm quyền ra quyết định áp dụng đối với mọi hình phạt.

 

CHƯƠNG IV:

 

CÁC HÀNH VI VI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT CỤ THỂ

 

I. Hành vi vi phạm quy định đạo đức, tác phong, nguyên tắc nghề nghiệp.

 

1. Tác phong, đồng phục không nghiêm chỉnh

Hình phạt:

a. Nhắc nhở.

b. Phạt tiền 50.000 đồng.

2. Đi làm trễ, về sớm.

Hình phạt:

a. Nhắc nhở.

b. Phạt tiền 50.000 đồng.

c. Phạt tiền 200.000 đồng.

d. Phạt tiền 300.000 đồng.

e. Buộc thôi việc.

3. Cho người không có nhiệm vụ vào khu vực đang làm việc

Hình phạt:

a. Nhắc nhở.

b. Phạt tiền 100.000 đồng.

c. Phạt tiền  200.000 đồng.

d. Phạt tiền  300.000 đồng.

e. Sa thải.

4. Có mùi rượu, bia trong giờ làm việc

Hình phạt:

a. Trừ 07 (bảy) ngày lương.

b. Hạ cấp, bậc lương.

c. Sa thải.

5. Ngủ gật trong khi làm nhiệm vụ

Hình phạt:

a. Nhắc nhở.

b. Phạt tiền 100.000 đồng.

c. Phạt tiền  300.000 đồng.

d. Phạt tiền 500.000 đồng.

e. Sa thải.

6. Không chấp hành mệnh lệnh của cấp trên

Hình phạt:

a. Trừ 07 (bảy) ngày lương.

b. Hạ cấp, bậc lương.

c. Sa thải.

7. Chống người thi hành nhiệm vụ

Hình phạt:

a. Trừ 10 (mười) ngày lương.

b. Hạ cấp, bậc lương.

c. Sa thải.

8. Bỏ ca trực (không xin phép)

Hình phạt:

a. Trừ 07 (bảy) ngày lương.

b. Hạ cấp, bậc lương.

c. Sa thải (buộc đền bù nếu bị thiệt hại về tài sản).

Chú ý: Kèm theo hình phạt, Công ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật nếu nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật.

9. Bỏ vị trí khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Hình phạt:

a. Phạt tiền 300.000 đồng.

b. Trừ 07 (bảy) ngày lương.

c. Hạ cấp, bậc lương.

d. Sa thải (buộc đền bù nếu bị thiệt hại về tài sản).

Chú ý: Kèm theo hình phạt, Công ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật nếu nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật.

10. Sử dụng tài sản của khách hàng mà không được sự cho phép

Hình phạt:

a. Phạt tiền 200.000 đồng.

b. Trừ 07 (bảy) ngày lương.

c. Hạ cấp, bậc lương.

d. Sa thải (buộc đền bù nếu bị thiệt hại về tài sản).

Chú ý: Kèm theo hình phạt, Công ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật nếu nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật.

11. Làm mất, hư hỏng tài sản của khách hàng, Công ty.

Hình phạt:

a. Buộc đền bù.

b. Sa thải (buộc đền bù nếu bị thiệt hai về tài sản).

Chú ý: Kèm theo hình phạt, Công ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật nếu nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật.

12. Sử dụng tên giả, giấy tờ giả làm ảnh hưởng đến Công ty.

Hình phạt:

          Sa thải (buộc đền bù nếu bị thiệt hai về tài sản).

Chú ý: Kèm theo hình phạt, Công ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật nếu nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật.

13. Làm nhiệm vụ, hợp đồng riêng không báo Công ty.

Hình phạt:

          Sa thải (buộc đền bù nếu bị thiệt hai về tài sản).

Chú ý: Kèm theo hình phạt, Công ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật nếu nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật.

14. Đánh người dưới mọi hình thức (được phép nếu tự vệ có sự chứng kiến của người xung quanh).

Hình phạt:

          Sa thải (buộc đền bù nếu bị thiệt hai về tài sản).

Chú ý: Kèm theo hình phạt, Công ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật nếu nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật.

15. Vu cáo, bao che, làm mất đoàn kết nội bộ

Hình phạt:

a. Phạt tiền 200.000 đồng.

b. Sa thải.

16. Ăn cắp, tham ô, hối lộ

Hình phạt:

          Sa thải (buộc đền bù).

Chú ý: Kèm theo hình phạt, Công ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật nếu nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật.

17. Có hành vi thiếu văn hóa, vô đạo đức.

Hình phạt:

a. Phạt tiền 200.000 đồng.

b. Đình chỉ công tác.

c. Sa thải.

18. Tiết lộ thông tin gây thiệt hại cho công ty.

Hình phạt:

          Sa thải (buộc đền bù).

Chú ý: Kèm theo hình phạt, Công ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật nếu nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật.

19. Hành vi lừa gạt, gây thiệt hại đến người và tài sản.

   Hình phạt:  

          Sa thải (buộc đền bù).

Chú ý: Kèm theo hình phạt, Công ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật nếu nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật.

20. Thực hiện các hành vi khác vi phạm pháp luật.

Hình phạt:

          Sa thải (buộc đền bù).

Chú ý: Kèm theo hình phạt, Công ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật nếu nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật.

 

II. Hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm.

 

1. Cấp trên không kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm của cấp dưới trực thuộc.

Hình phạt:

a. Phạt tiền 200.000 đồng.

b. Hạ cấp hàm, chức vụ.

c. Đình chỉ công tác.

d. Sa thải.

2. Cấp trên bao che, dung túng cấp dưới.

Hình phạt:

a. Phạt tiền 200.000 đồng.

b. Hạ cấp hàm, chức vụ.

c. Đình chỉ công tác.

d. Sa thải.

3. Cấp trên có những hành vi cố ý ngược đãi cấp dưới.

Hình phạt:

a. Phạt tiền 200.000 đồng.

b. Đình chỉ công tác, hạ cấp, bậc lương.

4. Cấp trên cố ý chỉ đạo cấp dưới những hành vi trái với nội quy, quy định của Công ty, pháp luật của nhà nước.

Hình phạt:

         Sa thải (buộc đền bù).

Chú ý: Kèm theo hình phạt, Công ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật nếu nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật.

5. Cấp dưới phát hiện cấp trên làm việc sai nội quy, quy định, trực tiếp hoặc điện thoại báo kịp thời về cho Ban Giám Đốc xử lý.

 • Ban Giám Đốc sẽ thông báo đến toàn thể Cán bộ Công nhân viên của Công ty quy định này và yêu cầu tất cả Cán bộ công nhân viên nghiêm chỉnh chấp hành.
 • Mọi khiếu nại phát sinh khi thực hiện quy định này phải được thực hiện bằng văn bản và gởi đến Ban Giám Đốc trực tiếp giải quyết.
 • Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có quy định mới. Mọi quy định trước đây có nội dung trái với quy định này đều không có hiệu lực thi hành.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2009

                                                                    TM.BGĐ CTY CP DV BẢO VỆ SÀI GÒN 24H                                                                                         
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 24H Địa chỉ: 122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38312302 Fax: 08 62578579 ; Mobile: 098.556.4413
Email: info@baovesg.com - Website: www.baove-vn.com