Phần I – Những vấn đề cơ bản trong công tác huấn luyên nhân viên bảo vệ chuyên nghiêp

Nội dung những vấn đề cơ bản trong công tác huấn luyên nhân viên bảo vệ chuyên nghiêp của Công ty bảo vệ Sài Gòn 24h:

update
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 24H Địa chỉ: 122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38312302 Fax: 08 62578579 ; Mobile: 098.556.4413
Email: info@baovesg.com - Website: www.baove-vn.com