SỐ ĐIỆN THOẠI CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

Số điện thoại CA Tỉnh Phú Yên:

 

SỐ ĐIỆN THOẠI CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

057. 847 045

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 24H Địa chỉ: 122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38312302 Fax: 08 62578579 ; Mobile: 098.556.4413
Email: info@baovesg.com - Website: www.baove-vn.com