Nghiệp vụ tuần tra canh gác

Nghiệp vụ tuần tra canh gác đối với nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp:

 

 NGHIỆP VỤ TUẦN TRA CANH GÁC TRONG BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

Nghiệp vụ tuần tra canh gác đối với nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp 

1      Mục đích cơ bản của công tác tuần tra, canh gác: là đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho Mục tiêu trong mọi tình huống và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của Cán bộ công nhân viên trong công tác cũng như sinh hoạt.

2      Nghiên cứu, nắm vững mọi tình hình trong Mục tiêu có liên quan đến công tác bảo vệ:

– Quản lý và nắm các diễn biến của các đối tượng cần chú ý; việc chấp hành nội quy bảo vệ Cơ quan, bảo vệ tài sản, bảo vệ bí mật

– Nắm rõ tình hình an ninh trật tự và những hoạt động của Mục tiêu

– Điều tra cơ bản nắm địa hình địa vật, những khu vực trọng yếu, những nơi sơ hở có khả năng kẻ gian đột nhập, những hiện tượng không bình thường. Những nơi trọng điểm cần tăng cường tuần tra, canh gác, phát hiện ngăn chặn bọn lưu manh, trộm cắp xâm nhập Mục tiêu.

3      Phải nắm và từng bước nhớ mặt Cán bộ, công nhân viên của Mục tiêu.

– Phải biết tên, biết mặt những người có trách nhiệm, những người thường xuyên ra vào làm việc, giao dịch với Mục tiêu.

– Nắm đặc điểm các loại phương tiện của công cũng như của tư ở Mục tiêu

4      Nắm vững các loại giấy tờ, căn cước lưu hành đi lại trong quan hệ công tác cũng như các giấy tờ, biểu mẫu của Mục tiêu ban hành.

5      Nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, pháp luật, nội quy, chế độ của Mục tiêu có liên quan đến công tác bảo vệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 24H Địa chỉ: 122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38312302 Fax: 08 62578579 ; Mobile: 098.556.4413
Email: info@baovesg.com - Website: www.baove-vn.com