Các loại công cụ hỗ trợ của bảo vệ chuyên nghiệp

Các loại công cụ hỗ trợ được sử dụng trong khi làm nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp:

 

 CÁC LOẠI CÔNG CỤ HỖ TRỢ SỬ DỤNG TRONG BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP
Các loại công cụ hỗ trợ được sử dụng trong khi làm nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN 24H Địa chỉ: 122 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38312302 Fax: 08 62578579 ; Mobile: 098.556.4413
Email: info@baovesg.com - Website: www.baove-vn.com